Eben-Haëzer

13 september 2021

Deze maand is het tien jaar geleden dat de stichting Timotheos is opgericht. Dat geeft altijd reden om achterom te kijken. Als we kijken naar het diepe dal waar onze stichting doorheen is gegaan, dan geeft dat aan de ene kant verdriet. Diep verdriet om de grote schade die is aangericht. Schade aan de stichting, onze jongeren, onze werknemers, de kerk, maar vooral omdat Gods Naam hierdoor is gelasterd.

Aan de andere kant is er ook reden tot dankbaarheid. Eind augustus namen we intrek in ons nieuwe kantoorgebouw in de stad. Omdat Timotheos Canada en Nederland weer één zijn, was er niet genoeg kantoorruimte bij ons op de compound. Daarom hebben we een nieuw pand in de stad gehuurd, waar alles in één gebouw is. Kantoren en opslagruimte. Dat is een grote vooruitgang voor ons. De auto’s kunnen nu in de opslagruimte gereden worden en het laden is een stuk gemakkelijker.

Op onze compound hadden we drie verschillende opslagruimtes, waardoor er veel heen en weer gesjouwd moest worden. Verder is het fijn dat we nu met ons hele team weer bij elkaar zijn. Daardoor spreek je elkaar veel meer en overleggen is gemakkelijk. We zien dat we als stichting weer stappen vooruit kunnen maken. Dan is er dankbaarheid en verwondering. Tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen; Eben-Haëzer.

Gelukkig mag ik zelf ook weer stapjes vooruit doen. Ik ben weer opgeknapt van corona en probeer het werk weer rustig aan op te pakken. Ik heb nu tijd om de verschillende kinderzorgcentra te bezoeken en om te zien hoe het gaat met het Bijbelonderwijs op de centra. Dat is mooi om te doen. Als ik dan zo’n grote groep kinderen in de hal van het centrum zie luisteren naar de pastorale werker, vind ik dat echt bemoedigend. Vooral als ik merk dat er een ernstige boodschap in het verhaal zit, met de oproep tot bekering, en er een goede interactie is met de kinderen. De pastorale werkers hebben zo’n belangrijke rol in het Bijbelonderwijs aan onze kinderen. Volgende week hopen we een vergadering te beleggen met alle pastorale werkers van onze zes centra. De bedoeling is dat we dan onze ervaringen uitwisselen en van elkaar leren. Hopelijk wordt het een leerzame vergadering waarbij iedereen hetzelfde doel voor ogen heeft: Dat onze kinderen de Heere Jezus mogen leren kennen als hun Borg en Zaligmaker.

 

Hartelijke groet,
Bep

TIMOTHEOS LOGO


IBAN: NL57 RABO 0161 4855 02 t.n.v. St. Timotheos
BIC: RABONL2U
RSIN/ANBI: 850882990
KvK: 53445392

Stichting Timotheos
t.a.v. mw. J.G. Bos-Klaassen
Galileïlaan 23D
6716 BP Ede
Email: secretariaat@timotheos.nl

Magazine
Vacatures
Contact

Bestuur Stichting Timotheos
t.a.v. dhr. N. Verdouw (secretaris)
p/a Achterwillenseweg 98a
2805 KB Gouda

Email: secretaris@timotheos.nl
Telefoon: 0182-516754

Aanmelden voor nieuwsbrief

Contact voorlichting

Marijke de Wit - Bakker (voorlichter)
Email: mdewitbakker@timotheos.nl
Telefoon: 06-12363723

Gerda van Arnhem-Gerritsen (voorlichter)
Email: gvanarnhem@timotheos.nl
Telefoon: 06-19318847

Bart Lodder (voorlichter/fondsenwerver)
Email: bartlodder@timotheos.nl
Telefoon: 06-34912817

Aanmelden
Contact

Help mee!

Rekeningnummer NL57 RABO 0161 4855 02
t.n.v. Stichting Timotheos

Specifieke Doeleinden:
- Word donateur vanaf € 5 per jaar
- Help mee d.m.v. maandelijkse adoptie
- Steun een specifiek project

© Copyright Timotheos              webdesign Treffend en Co              Privacyverklaring