Kerst in Malawi

23 december 2021

Intussen heeft het flink geregend in Malawi. Veel mensen hebben de mais ingezaaid. Nu is het alweer twee weken erg droog en warm. De kleine maisplantjes, die nog maar net boven de grond uitkomen, smachten naar water. Anderen hebben nog even gewacht met het inzaaien. Zij zijn daar nu heel blij om.

Hopelijk duurt het niet lang voordat er weer regen komt. Veel mensen hebben een lening afgesloten om maiszaad en kunstmest te kunnen kopen. Als de nieuwe maisplantjes verdorren, hebben ze niets om de lening terug te kunnen betalen. Wat zie je hier weer hoe afhankelijk de mensen zijn van het weer. Als de regen uitblijft, betekent dit voor veel mensen een jaar van honger lijden. We hopen en bidden daarom ook dat de Heere de goede regens uit genade wil geven, zodat er volgend jaar een goede oogst mag zijn.

We naderen het einde van het jaar. In de week van 20 december hopen we de Kerstbijeenkomsten op onze zes kinderzorgcentra te houden. Daar moet veel voor geregeld worden. De kinderen met hun verzorgers en de dorpshoofden van de omgeving krijgen op deze bijeenkomst een maaltijd van rijst met groenten en kip. Daarnaast krijgen de kinderen en het personeel een eindejaarsgift. Voor de kinderen bestaat dat uit een emmer met etenswaren en een zak maismeel, zodat er in ieder geval met de Kerstdagen thuis ook genoeg te eten is. Het personeel krijgt dit jaar een boekje ‘De heiligmaking’ van J.C. Ryle en een t-shirt met op de achterkant Psalm 86: 11 gedrukt. “Leer mij Heere Uw weg; Ik zal in Uw waarheid wandelen. Verenig mijn hart tot de vreze Uws Naams.” Tijdens de Kerstbijeenkomst zeggen de kinderen de teksten op die ze geleerd hebben en zingen ze de Psalmen. De dominee vertelt het Kerstverhaal en verder worden er nog toespraken gehouden door dorpshoofden. We hopen dat het een goede bijeenkomst mag zijn en dat in vele harten dat verlangen naar de Zaligmaker is gewerkt door de Heilige Geest. Dan zal de Heere op Zijn tijd komen en Zichzelf aan hen openbaren.

Het einde van het jaar is altijd een goed moment om terug te blikken. Als we dan kijken hoe we dit jaar zijn begonnen en hoe het nu is, dan is er veel ten goede veranderd; boven bidden en denken. De Heere heeft in alles steeds weer uitkomst gegeven. Hij heeft nooit beschaamd laten staan. Zouden we hem dan ook niet vertrouwen voor de toekomst? Als we achter Hem aan mogen gaan, gaan we veilig.

Vanuit Malawi wil ik iedereen alvast een goed en gezegend 2022 toewensen.

Hartelijke groet,
Bep

TIMOTHEOS LOGO


IBAN: NL57 RABO 0161 4855 02 t.n.v. St. Timotheos
BIC: RABONL2U
RSIN/ANBI: 850882990
KvK: 53445392

Stichting Timotheos
t.a.v. mw. J.G. Bos-Klaassen
Galileïlaan 23D
6716 BP Ede
Email: secretariaat@timotheos.nl

Magazine
Vacatures
Contact

Bestuur Stichting Timotheos
t.a.v. dhr. N. Verdouw (secretaris)
p/a Achterwillenseweg 98a
2805 KB Gouda

Email: secretaris@timotheos.nl
Telefoon: 0182-516754

Aanmelden voor nieuwsbrief

Contact voorlichting

Marijke de Wit - Bakker (voorlichter)
Email: mdewitbakker@timotheos.nl
Telefoon: 06-12363723

Gerda van Arnhem-Gerritsen (voorlichter)
Email: gvanarnhem@timotheos.nl
Telefoon: 06-19318847

Bart Lodder (voorlichter/fondsenwerver)
Email: bartlodder@timotheos.nl
Telefoon: 06-34912817

Aanmelden
Contact

Help mee!

Rekeningnummer NL57 RABO 0161 4855 02
t.n.v. Stichting Timotheos

Specifieke Doeleinden:
- Word donateur vanaf € 5 per jaar
- Help mee d.m.v. maandelijkse adoptie
- Steun een specifiek project

© Copyright Timotheos              webdesign Treffend en Co              Privacyverklaring