16. Bep 1

Blog Bep: Nieuwe Bijbelleesboekjes in Chichewa

“Mama, wilt u voorlezen?” Hoe fijn kan het zijn voor een kind om door papa of mama te worden voorgelezen uit een mooi leesboek. Dat moment kan geen Familystream of voorlees- cd vervangen. Gelukkig kunnen veel kinderen (en ouders) in Nederland daar nog steeds van genieten.

Voorlezen
In Malawi gebeurt het maar heel sporadisch dat ouders hun kinderen voorlezen uit een boek. Daar zijn verschillende redenen voor. Ten eerste zijn veel ouders analfabeet. Zij kunnen niet lezen. Ten tweede is in de arme gebieden, waar wij werken, vaak niet eens voldoende geld om eten te kopen, laat staan dat ze hun geld kunnen uitgeven voor een boek. En ten derde is er in Malawi geen leescultuur, zoals wij die kennen in Nederland. Er is meer een vertelcultuur. De Malawiërs houden erg van volksverhalen, die doorverteld worden van de ene generatie naar de volgende. En ze kunnen goed vertellen! Als je bedenkt dat het helemaal niet vanzelfsprekend is dat er in elk christelijk gezin een Bijbel aanwezig is, laat staan dat er elke dag uit wordt (voor)gelezen, dan is er op dit gebied nog veel werk te doen… 

Vertaalproject ‘Kijk en luister’ van Laura Zwoferink
Twee jaar geleden zijn we samen met andere organisaties in Malawi begonnen met het vertaalproject van de boeken ‘Kijk en luister’, geschreven door Laura Zwoferink.Het eerste deel is al vertaald in het Chinyanja, wat veel lijkt op het Chichewa. Deze boeken gebruiken we al heel lang voor onze kleuterscholen en de jongste groepen van de basisschool. De verhalen van deel 2 en 3 zijn ooit wel vertaald, maar nooit uitgegeven.We besloten om de verhalen van de drie delen in chronologische volgorde opnieuw samen te stellen, verdeeld over 18 losse deeltjes. Laura Zwoferink heeft elk boekje voorzien van toepassingen en vragen bij elk verhaal. We hebben deze boekjes in het Chichewa laten vertalen. Ook hebben we de woorden verdeeld in lettergrepen, zodat het voor de kinderen, die net kunnen lezen, gemakkelijk te lezen is.Deze boekjes willen we gebruiken als leesboekjes voor onze eigen scholen. Daarnaast willen we ze ook uitdelen aan de ouders en verzorgers van de kinderen, om thuis voor te lezen aan de jonge kinderen. De toepassingen en de vragen helpen de ouders om daarna een gesprekje te voeren met hun kinderen over datgene wat ze gelezen hebben.Inmiddels zijn de boekjes bij Den Hertog gedrukt. Ze zijn in een container onderweg naar Malawi. We zijn blij en dankbaar dat de familiedag in Echteld een mooi bedrag heeft opgebracht, waarmee de kosten van het drukken en vervoeren van de boekjes kan worden betaald. 

Oudercursus in Mbulumbuzi en Nyamithuthu
In juni hopen we weer te starten met de oudercursus ‘Bijbels opvoeden’. Vorig jaar was deze cursus voor de moeders, dit jaar worden ook de vaders uitgenodigd. De cursus wordt deze keer gegeven op twee plaatsen; één op ons kinderzorgcentrum in Mbulumbuzi en één in Nyamithuthu. In Mbulumbuzi wordt de cursus verzorgd door de dominee van de RPC, de matron (verantwoordelijke voor de zorg op het kinderzorgcentrum) en een aantal vrouwen die de cursus vorig jaar hebben gevolgd. Zij zijn nu in staat zijn om andere vrouwen te trainen. In Nyamithuthu wordt de cursus verzorgd door de dominee, mr. Nsamboh (mijn Malawische collega die verantwoordelijk is voor Bijbelonderwijs en evangelisatie) en het echtpaar Nyangulu, die vorig jaar in Mbulumbuzi ook het gedeelte over de Bijbelse opvoeding hebben verzorgd.  We zijn nu nog druk bezig met het maken van de handleiding voor de cursusleiders, zodat de inhoud van de cursus duidelijk is voor hen. Ik hoop zelf bij de cursus in Mbulumbuzi aanwezig te zijn, omdat het helemaal nieuw is voor de vrouwen om deze cursus te geven.   

Geen vaste grond zonder de Vaste Rots
We kijken ernaar uit om de Bijbelleesboekjes van Laura Zwoferink in ontvangst te nemen en uit te delen aan de vaders en moeders die de cursus volgen. Dan kunnen ze gelijk het geleerde in de praktijk brengen. Ons gebed is dat de kinderen en ook de volwassenen door het lezen van deze eenvoudige Bijbelleesboekjes mogen leren dat ze geen vaste grond onder hun voeten hebben als ze de Heere Jezus niet kennen als hun Borg en Zaligmaker. Dat ze die Vaste Rots van hun behoud mogen leren kennen, Die altijd blijft en niemand hen kan afnemen.  

TIMOTHEOS LOGO


IBAN: NL57 RABO 0161 4855 02 t.n.v. St. Timotheos
BIC: RABONL2U
RSIN/ANBI: 850882990
KvK: 53445392

Stichting Timotheos
t.a.v. mw. J.G. Bos-Klaassen
Galileïlaan 23D
6716 BP Ede
Email: secretariaat@timotheos.nl

Magazine
Vacatures
Contact