Op bezoek bij drie kinderzorgcentra's

16 september 2022

Als ik dit stukje schrijf, heb ik mijn nichtje uit Canada op bezoek. Het is erg fijn om even twee weken familie om je heen te hebben! 
Deze week gingen we een dagje naar het zuiden om de drie kinderzorgcentra te bezoeken. Na een rit van drie uur bereikten we het eerste centrum in Chigumukire. We werden vrolijk verwelkomd door de kinderen. Ze vinden het altijd heel leuk als ze bezoek van blanken krijgen. Dat gebeurt niet iedere dag!

We gingen met de pastorale werker op bezoek bij een familie van een van de kinderen van het programma. Elk jaar worden alle families bezocht door de matron en de pastorale werker. Het doel van dat bezoek is om te kijken hoe de thuissituatie van het kind is, maar vooral ook om hen allemaal te vertellen uit Gods Woord en hen erop te wijzen hoe belangrijk het is dat we met en voor de kinderen bidden en hen voorlezen en voorleven uit de Bijbel. Het is helaas het niet vanzelfsprekend dat iedere familie een Bijbel in huis heeft. In deze familie was geen Bijbel. Als ze uit de Bijbel willen lezen, lenen ze deze van de buren. Er kwamen steeds meer mensen en kinderen bij ons zitten, allemaal familieleden. De pastorale werker las een gedeelte voor uit Markus 13:14-20 over de voorzegging van de verwoesting van Jeruzalem. Hij maakte de vergelijking van de verwoesting van Jeruzalem met de wederkomst van de Heere Jezus. De verwoesting van Jeruzalem is voorzegd en ook echt gebeurd. Zo is de wederkomst van de Heere Jezus voorzegd en zal deze ook echt komen. We weten niet wanneer, maar we moeten ons haasten om voorbereid te zijn voor die dag! Een indringende boodschap. Dan is er alleen een stil gebed in mijn hart of de Heere deze woorden wil zegenen aan de harten van deze familie.

Op de terugweg vroeg ik aan de pastorale werker wat hij van het idee vindt om ieder gezin een Bijbel te geven. Hij reageerde positief, maar zei eerlijk dat er dan ook een kans bestaat dat gezinnen de Bijbel weer verkopen. Het lijkt ons goed om eerst een cursus te geven over de waarde van de Bijbel en het belang van huisgodsdienst. Aan het einde van die cursus kunnen ze een Bijbel krijgen. Ook is ongeveer de helft van de ouders/verzorgers van de kinderen analfabeet. Daarom willen we  starten met volwassenonderwijs, zodat ouders/verzorgers de mogelijkheid krijgen om te leren lezen en schrijven. We zijn van plan om daar volgend jaar D.V. mee te starten.

Die middag bezochten we het centrum in Mkhomabasa. Daar werd een Bijbelstudie gedaan met het hele team door de pastorale werker over zondag 17 en 18 van de Heidelbergse Catechismus: De opstanding en hemelvaart van de Heere Jezus. De pastorale werker had een aantal vragen gemaakt en die vragen werden in groepjes besproken. Iedereen deed mee; leerkrachten, kookmoeders, moeders van het weeshuisje, de tuinman en de matron. Het was mooi om te zien hoe men elkaar ging onderwijzen. Nadat de vragen in groepjes waren beantwoord, werden de antwoorden plenair besproken. Soms liep de discussie hoog op, maar dan stond de pastorale werker op en las een of meer verzen voor uit de Bijbel. Gods Woord heeft altijd het laatste woord. We hopen en bidden dat alles wat besproken is geen theorie voor het team is, maar dat persoonlijk geleerd mag zijn dat de Heere Jezus is opgestaan tot onze rechtvaardigmaking en nu aan de rechterhand van Zijn Vader zit en voor ons bidt.

Hartelijke groet,
Bep

Video's

Bestuur Stichting Timotheos
t.a.v. dhr. N. Verdouw (secretaris)
p/a Achterwillenseweg 98a
2805 KB Gouda

Email: secretaris@timotheos.nl
Telefoon: 0182-516754

Aanmelden voor nieuwsbrief

Contact voorlichting

Marijke de Wit - Bakker (voorlichter)
Email: mdewitbakker@timotheos.nl
Telefoon: 06-12363723

Gerda van Arnhem-Gerritsen (voorlichter)
Email: gvanarnhem@timotheos.nl
Telefoon: 06-19318847

Bart Lodder (voorlichter/fondsenwerver)
Email: bartlodder@timotheos.nl
Telefoon: 06-34912817

Aanmelden
Contact

Help mee!

Rekeningnummer NL57 RABO 0161 4855 02
t.n.v. Stichting Timotheos

Specifieke Doeleinden:
- Word donateur vanaf € 5 per jaar
- Help mee d.m.v. maandelijkse adoptie
- Steun een specifiek project

TIMOTHEOS LOGO


IBAN: NL57 RABO 0161 4855 02 t.n.v. St. Timotheos
BIC: RABONL2U
RSIN/ANBI: 850882990
KvK: 53445392

Stichting Timotheos
t.a.v. mw. J.G. Bos-Klaassen
Galileïlaan 23D
6716 BP Ede
Email: secretariaat@timotheos.nl

Magazine
Vacatures
Contact

© Copyright Timotheos              webdesign Treffend en Co              Privacyverklaring