Zo stimuleren we zelfvoorziening

In de vorige blog schreef ik over de situatie in Malawi rondom het coronavirus. Inmiddels lopen de aantallen besmettingen nog steeds op. En ook het aantal mensen wat aan het virus overlijdt.

Op onze kinderzorgcentra hebben we de maatregelen aangescherpt. De afgelopen week hebben alle personeelsleden een training gekregen van gezondheidswerkers. De training was bedoeld om het personeel bewust te maken van de risico’s om besmet te raken en ook wat je moet doen als je de symptomen van de ziekte hebt.

Daarna hebben we alle ouders en verzorgers uitgenodigd met de kinderen. Het personeel moest nu op hun beurt de informatie doorgeven aan de kinderen en hun familieleden. De kinderen kregen ieder twee mondmaskers mee en een flyer met daarop de belangrijkste informatie.

Voedselpakketten als noodmaatregel

Het is de bedoeling dat we in september gaan starten met het uitdelen van voedselpakketten voor twee weken. De kinderen hoeven dan niet meer elke dag naar het dagcentrum te komen voor een maaltijd, waardoor de kans dat ze besmettingen overbrengen vanuit hun dorpen verkleind wordt.

Het is echter een noodmaatregel, omdat we zo wel het risico lopen dat we de kinderen uit het oog verliezen. Daarom gaat de dominee met zijn collega’s de dorpen in om de kinderen thuis te bezoeken en ze ook uit Gods Woord te vertellen en met hen te bidden. We hopen en bidden dat de Heere Zijn wakend oog over de kinderen en hun verzorgers wil houden in deze moeilijke tijd. Maar vooral dat ze in al hun nood de Heere mogen zoeken en vinden.

Gelukkig mogen we wel trainingen geven voor de verzorgers van de kinderen. Omdat deze mensen vooral afhankelijk zijn van daglonerswerk om wat geld te verdienen, hebben ze het heel moeilijk nu er weinig werk te krijgen is. Daarom vindt de overheid het goed dat we doorgaan met ons project om deze mensen te helpen om zelf in hun inkomsten te kunnen voorzien.

Geitenproject

Eén zo’n project is het geitenproject. We  geven op elk kinderzorgcentrum een groep van 10 personen een training hoe je voor een geit moet zorgen. Daarna zorgen deze mensen voor een geitenhok waar het dier ‘s nachts kan slapen en krijgen 6 personen van de groep een volwassen geit. Wanneer de geit een jong geitje krijgt, moeten ze dat geitje weer aan iemand anders van de groep geven. Het volgende geitje wat geboren wordt, mogen ze zelf houden. Zo hebben ze toch een bron van inkomsten als het goed gaat. Een geit scharrelt zijn eigen eten op en kan meerdere geitjes krijgen per jaar.

Landbouwproject

Nog een project is het landbouwproject. We leren daarbij de mensen om hun mais op een andere manier te verbouwen dan ze gewend zijn. We gebruiken hierbij alleen maar natuurlijke mest en we leren hen ook om zelf compost te maken. Dit alles met het doel dat ze een betere oogst hebben en niet afhankelijk zijn van kunstmest, dat voor hen niet te betalen is en wat daarbij ook de vruchtbaarheid uit de grond haalt.

Kleding maken en broodjes bakken

Daarnaast wordt op elk centrum een groep van 10 verzorgers getraind voor kleermaker. Als ze dit vak goed beheersen, kunnen ze daar zelf de kost mee verdienen.

Tenslotte hebben we ook een groep vrouwen die broodjes bakken om te verkopen. De oven staat bij ons op het centrum. Drie dagen in de week komen de vrouwen om de broodjes te bakken. Met emmers vol warme, verse broodjes vertrekken ze dan naar de dorpen om ze te verkopen.

Hopelijk mogen we hierin ook een steentje bijdragen aan betere leefomstandigheden van onze arme weeskinderen in Malawi.

Een hartelijke groet van Bep

TIMOTHEOS LOGO


IBAN: NL57 RABO 0161 4855 02 t.n.v. St. Timotheos
BIC: RABONL2U
RSIN/ANBI: 850882990
KvK: 53445392

Stichting Timotheos
t.a.v. mw. J.G. Bos-Klaassen
Galileïlaan 23D
6716 BP Ede
Email: secretariaat@timotheos.nl

Magazine
Vacatures
Contact

Bestuur Stichting Timotheos
t.a.v. dhr. N. Verdouw (secretaris)
p/a Achterwillenseweg 98a
2805 KB Gouda

Email: secretaris@timotheos.nl
Telefoon: 0182-516754

Aanmelden voor nieuwsbrief

Contact voorlichting

Marijke de Wit - Bakker (voorlichter)
Email: mdewitbakker@timotheos.nl
Telefoon: 06-12363723

Gerda van Arnhem-Gerritsen (voorlichter)
Email: gvanarnhem@timotheos.nl
Telefoon: 06-19318847

Bart Lodder (voorlichter/fondsenwerver)
Email: bartlodder@timotheos.nl
Telefoon: 06-34912817

Aanmelden
Contact

Help mee!

Rekeningnummer NL57 RABO 0161 4855 02
t.n.v. Stichting Timotheos

Specifieke Doeleinden:
- Word donateur vanaf € 5 per jaar
- Help mee d.m.v. maandelijkse adoptie
- Steun een specifiek project

© Copyright Timotheos              webdesign Treffend en Co              Privacyverklaring